terug

Villa voor iedereen
Villa voor de gasten
Villa voor vrijwilligers
Giften voor villa

     
 
 ROUTEBESCHRIJVING
   
  voorstelling
   
  organisatie
   
  historiek
   
  verhalen
   
  knipselmap
   
  nieuwsbrief
   
   

naar home
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Voorstelling

De gezinnen rond Kurt, Jan, Marieke, Emma en vele andere gezinnen die de zorg dragen voor een zwaar ziek of ernstig gehandicapt kind, botsen vandaag op een hiaat in het zorgaanbod. Ze hebben weinig tot geen mogelijkheid om met hun gezin op vakantie te gaan wegens gebrek aan passende infrastructuur, te duur of te moeilijk om zorg georganiseerd te krijgen. Nochtans legt de voortdurende zorg een zware last op zowel de ouders als de broers en zussen en andere mantelzorgverleners. In geval van een crisis is hospitalisatie vaak de enige oplossing, hoewel dat medisch gezien niet altijd nodig is. Een dergelijke hospitalisatie kan ouders het gevoel geven dat ze tekortschieten en kan zo hun draagkracht verder aantasten. Even rust inbouwen of op adem komen, wat opvang vinden of gewoon begeleid vakantie kunnen nemen, in een niet gemedicaliseerde en toch op zorg gerichte omgeving, is een manier om die druk wat te verlichten…

Villa Rozerood wil zo’n omgeving zijn, een omgeving waar gezinnen een aangepaste infrastructuur én een geïndividualiseerde zorgondersteuning vinden, zowel voor hun zieke als gezonde kind(eren) als voor henzelf. En Villa Rozerood is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of socio-culturele achtergrond.