terug

Villa voor iedereen
Villa voor de gasten
Villa voor vrijwilligers
Giften voor villa

       
 
 ROUTEBESCHRIJVING
   
  voorstelling
   
  organisatie
   
  historiek
   
  verhalen
   
  knipselmap
   
  nieuwsbrief
   
   

naar home
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Historiek

Een idee …

Het project Villa Rozerood is gestart halfweg 2004 als een idee, een droom naar aanleiding van een reportage op de televisiezender Arte over “Sonnenhof”, een kinderhospice voor ongeneeslijke zieke kinderen in Berlijn. In België bestaat een soortgelijke zorginstelling nog niet. Het aanvankelijk idee groeide uit tot een project onder de hoede van de Stichting voor Palliatieve Zorg, ook al werd het basisconcept al vlug bijgeschaafd tot dat van respijthuis en vakantieverblijf voor gezinnen die met de zorg voor een kind met een ernstige – al dan niet levensbedreigende – ziekte worden geconfronteerd. Villa Rozerood wordt een open huis, los van taal, woonplaats, ras, politieke, filosofische of confessionele overtuigingen.

Een strijd …

In haar zoektocht naar een geschikte locatie voor het project, kwam de Stichting in 2006 in contact met de Zusters der Heilige Gehoorzaamheid van De Panne, die een koper zochten voor hun klooster. Het pand ligt in een rustige groene omgeving, dicht bij de zee en kan gemakkelijk aangepast worden aan alle voorwaarden om het verblijf van de zieke kinderen met hun familie aangenaam en comfortabel te maken, zoals in een bijna thuis atmosfeer. De moeizame zoektocht die daarop volgde naar partners en sponsors, hield zowel de Stichting als de Zusters ruim anderhalf jaar in grote spanning. Een aantal vrijwilligers, die in het idee van Villa Rozerood bleven geloven, kwam eind 2007 op de valreep in contact met de Zusters der Heilige Engelen uit Lokeren. De Zusters waren zo enthousiast over het globale project dat zij via hun Steunfonds het gebouw aankochten op 30 mei 2008, om het vervolgens in erfpacht te geven aan de op te richten VZW Villa Rozerood.

Van droom naar werkelijkheid

Vanaf dan wordt het project door de nieuwe VZW op professionele wijze verder uitgebouwd. Er wordt een businessplan opgesteld als basis voor de verdere bespreking van de vraag naar financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap. Er volgen een aantal gesprekken met de Vlaamse Minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid, Minister Steven Vanackere en zijn kabinet. De oprichtingsvergadering en tevens eerste algemene vergadering van VZW Villa Rozerood vindt plaats in de Panne op 15 juni 2008. De leden werken nog steeds op basis van een louter vrijwillige inzet en de Raad van Bestuur wordt samengesteld uit bestuurders met een sterke professionele kennis in verschillende vakdomeinen. De statuten worden - na neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie te Brussel op 30 juli 2008 - in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 8 augustus 2008 onder het ondernemingsnummer: 0899.550.482. Op 21 oktober verkrijgt de VZW de erfpacht over het gebouw in De Panne. In december 2008 krijgt VZW Villa Rozerood uiteindelijk de door de Ministerraad goedgekeurde toezegging van concrete steun door de Vlaamse minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid. De Minister engageert zich om een deel van de verbouwings- en inrichtingswerken en van de operationele projectkost te financieren. De initiatiefnemers zullen de komende drie jaren al het nodige doen om het project te doen slagen en willen bewijzen dat, op vrijwillige basis, een idee kan uitgroeien tot een leefbaar project ten goede van de gemeenschap. De organisatie zal op korte termijn operationeel uitgebouwd worden om de deuren te kunnen openen en de eerste gasten te ontvangen in de zomer van 2009. Ondertussen wordt er verder gezocht naar sponsoring en partnerschap om de toekomstige werkingskosten te kunnen dragen. Villa Rozerood is uniek in België, is op geen enkele manier concurrentieel met andere initiatieven en beantwoordt aan een reële maatschappelijke nood. De steun die het project geniet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de Provincie West-Vlaanderen, van de gemeente De Panne, verschillende serviceclubs en een aantal particuliere sponsors moge daarvan getuigen.

Indien u – als toevallige bezoeker misschien – met ons gelooft in het belang en de meerwaarde van Villa Rozerood, nodigen we u graag uit een kijkje te nemen in de mogelijkheden van sponsoring of partnerschap onder Giften voor villa .