terug

Villa voor iedereen
Villa voor de gasten
Villa voor vrijwilligers
Giften voor villa

 
 ROUTEBESCHRIJVING
 
   
  MAAK UW KEUZE:
Gezinnen
   
Groepen
   
   
   
   
   
   

naar home
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

Villa voor gezinnen

Elke dag van het jaar en zeker gedurende de schoolvakanties, weekends en verlengde weekends kunnen maximum 7 tot 8 zieke kinderen met hun familie of zorgomgeving terecht in Villa Rozerood voor een deugddoende vakantie. Op elk moment van het jaar, wordt er voor gezinnen ook plaats vrijgehouden voor een respijtverblijf of voor crisisopvang. Het zorgpersoneel hanteert een zeer eenduidige visie: de zorgondersteuning is deze die nodig is voor elk specifiek gezin. Wie de zorg voor zijn kind zelf wil opnemen, neemt die zelf op, wie wil dat zorg georganiseerd wordt, geeft dit aan en krijgt de nodige en gewenste ondersteuning. Alle zorg en ondersteuning wordt aangeboden op maat van het gezin.